منو

فروشگاه

پس از خرید، پین خرید به صورت خودکار در اختیارتان قرار خواهد گرفت میتوانید با کامند /Pin از این پین ها استفاده کنید!

دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 1

پکیج «1»
50 سکه
سکه بازی

خرید با 2500تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 2

پکیج «2»
100 سکه
سکه بازی

خرید با 5000تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 3

پکیج «3»
200 سکه
سکه بازی

خرید با 10000تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 4

پکیج «4»
300 سکه
سکه بازی

خرید با 15000تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 5

پکیج «5»
500 سکه
سکه بازی

خرید با 25000تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 6

پکیج «6»
700 سکه
سکه بازی

خرید با 35000تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 7

پکیج «7»
1000 سکه
سکه بازی

خرید با 50000تومان
دارای تخفیف (شروع دوباره)
پکیج 8


پکیج «8»
کارت تغییر نام

خرید با 5,000تومان
پکیج 9

پکیج «9»
کلن

خرید با 12,000تومان
پکیج 10

پکیج «10»
تبديل کلن به کلن ويژه

خرید با 10,000تومان
پکیج 11

پکیج «11»
کلن ویژه

خرید با 20,000تومان
پکیج 12

پکیج «12»
پکیج آنبن

خرید با 10,000تومان